Amega, uw duurzame mobiliteitspartner

Amega heeft duurzaam verantwoord ondernemen al jaren hoog in het vaandel staan. 

Onder de pijler Mobiliteitspartner hebben wij 2 doelen geformuleerd:

Wij reduceren onze CO2 footprint van het verkocht wagenpark met 49% (t.o.v. 1990) in 2030:
1. Wij ontwikkelen innovatieve diensten op het gebied van slimme, duurzame mobiliteit en zijn betrokken bij lokale initiatieven en pilots
2. Wij trainen onze medewerkers elke twee jaar op duurzaam ondernemen

Zo hebben we in de afgelopen periode ook veel bereikt waar wij trots op zijn. Hieronder een overzicht van onze duurzame activiteiten als mobiliteitspartner.

icoon mobiliteitspartner

Mobiliteitspartner

Innovatie in collectieve mobiliteit

In 2018 zijn we actief betrokken bij de ontwikkeling van een kleinschalige (8-persoons) spitsbus die medewerkers van en naar het bedrijventerrein rijden in Zwijndrecht van het centraal station. Er draait nu een proef en bij positieve resultaten is er de ambitie om dit voor meer bedrijventerreinen te introduceren. Het effect is dat medewerkers minder snel de auto pakken en vaker het openbaar vervoer.

Training en ontwikkeling

In 2012 hebben we een kleine 100 personen getraind op duurzaam ondernemen. In 2018 zijn onze sales medewerkers getraind op mobiliteit in de toekomst. Daarnaast heeft een groep van vijftien personen een intensieve training (drie trainingsonderdelen van elk drie uur) ontvangen over totale mobiliteit, de ontwikkelingen en praktijk van groengas, 100% elektrisch en waterstof.

Eigen verkocht wagenpark

Wij stellen ons tot doel dat in 2030 de gemiddelde CO2-uitstoot van de nieuw ingezette auto’s (basisjaar 1990) met 49% gereduceerd is. Wel dienen we rekening te houden met de nieuwe meetmethode voor de bepaling van de uitstoot van voertuigen, de WLTP (Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Procedure). Hierdoor kan het verbruik van de auto in de dagelijkse praktijk beter worden ingeschat. Er is gekozen voor een nieuwe methode, omdat de oude methode uit de jaren tachtig stamt en niet meer reëel is voor de aandrijflijnen van tegenwoordig. Ook opties op de auto worden nu meegeteld in de bepaling van de CO2 uitstoot. Hierdoor moeten we wel bij onze doelstelling rekening houden met de oude en nieuwe norm om onze voortgang goed te kunnen meten.

Bij de 0-meting in 2011 was de CO2-uitstoot gemiddeld per verkocht voertuig 126 g/km. Door de ontwikkelingen in technologie, de markt en onze inzet, hebben we de CO2-uitstoot per verkocht voertuig in 2017 kunnen verlagen naar 116 g/km. Dit is een verlaging van 8%. Wel zien we in de cijfers een lichte toename in 2016 en 2017. Dit is te verklaren doordat de overheid in 2016 de bijtellingsgrenzen heeft aangepast, waardoor leaserijders geen “tussenkeuze” meer hadden en kozen voor een voertuig met een hogere CO2-uitstoot omdat de financiële prikkel weg is gevallen. In 2016 lag de gemiddelde CO2-uitstoot van het verkocht wagenpark in Nederland op 106 g/km (bron: Raivereniging), Amega lag ver onder dit landelijk gemiddelde met 98 g/km.

* Cijfers nieuw verkocht wagenpark van 1990 niet beschikbaar, cijfers gemiddeld verkocht nieuw wagenpark Nederland gebruikt van 2007 (Mobiliteit in cijfers 2014-2015, Stichting BOVAG – RAI Mobiliteit)

Vooruitstrevende mobiliteitspartner

Als betrokken autobedrijf volgen wij de ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche niet alleen op de voet, we spelen hier ook snel en adequaat op in door initiatief te nemen op het gebied van duurzaamheid in onze bedrijfsvoering en in de lokale gemeenschap. Hieronder vindt u een overzicht van duurzame activiteiten die we verricht hebben en plannen waar we ons hard voor maken. 

  1. Fietsen als vervangend vervoer aanbieden;
  2. H-Point is één van de vijf officiële waterstofdealers van Nederland met de Hyundai NEXO;
  3. Lobbyen voor een waterstofstation in de regio Drechtsteden;
  4. Extra training verkoopmedewerkers voor elektrische auto's;
  5. Klanten actief informeren d.m.v. een nieuwsblog en een nieuwsbrief over toekomstige elektrische modellen.

CO2 Footprint

Voor het elektra- en gasgebruik hebben we zicht op onze CO2 impact. Ook voor ons wagenpark zijn we momenteel de cijfers aan het ontsluiten. In 2019 is de CO2 footprint gereed. Voor PSB bedrijfswageninrichting, onderdeel van Amega, is er een CO2 footprint beschikbaar over 2017.

Verbruik

Wij hebben ons ten doel gesteld in 2012 om 10% van ons energieverbruik te reduceren in 2020 (t.o.v. 2015). In onze nieuwe strategie willen we 49% reduceren in 2030. Over 2017 hebben we ons elektriciteitsverbruik verlaagd met 10% en ons gasverbruik met 11%. We hebben ons doel voor 2020 al behaald, maar gaan de komende periode de verbeterpunten uit de Erkend Duurzaam Plus certificering oppakken. Elke vestiging beschikt over een energieambassadeur die op zijn locatie energiebesparende maatregelen doorvoert.

Nieuwsoverzicht Mobiliteit