Wat houdt de nieuwe WLTP regeling in?

Hoeveel verbruikt een auto? Iedereen die een auto wil kopen, kijkt logischerwijs naar het verbruik en de emissiewaarden. Dankzij de nieuwe gestandaardiseerde WLTP-rijcyclus kan deze vraag beter beantwoord worden. De test voor het meten van brandstofverbruik zal namelijk vanaf september 2018 onder omstandigheden plaatsvinden die meer lijken op de dagelijkse praktijk. Alle nieuwe auto’s moeten vanaf dat moment hun typegoedkeuring halen via de WLTP-test in plaats van de huidige NEDC. Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure (WLTP) is een wereldwijd gestandaardiseerde testmethode voor het vaststellen van het brandstofverbruik en de uitlaatgasemissies. Als betrokken autodealer voelen wij ons verplicht om onze klanten hierover tijdig te informeren.

Meer duidelijkheid

Het verbruik van een auto kan afwijken van het door de fabrikant opgegeven verbruik. Dat is waarom er altijd kritiek is geweest op de verbruikscijfers die met de NEDC-test zijn vastgesteld. Dit komt doordat het werkelijke verbruik sterk afhangt van het rijgedrag en van de uitrusting van de auto. Wordt de auto veel gebruikt in de stad, op buitenwegen of op de snelweg – dat is allemaal bepalend voor het brandstofverbruik. De theoretische testparameters van de NEDC-rijcyclus houden onvoldoende rekening met deze verschillen. Daarom wordt de rijcyclus nu onder dynamischere omstandigheden uitgevoerd, die gebaseerd zijn op wereldwijd verzamelde statistische rijgegevens. In plaats van een rit in stadsverkeer en een rit buiten de bebouwde kom te simuleren, wordt de auto nu in vier fasen met verschillende snelheden getest.

NEDC vs. WLTP: een vergelijking.

Langere afstanden, kortere stilstandtijden: met de WLTP worden het brandstofverbruik en de CO2-emissie van een auto op een heel andere manier gemeten. Zo verschillen bijvoorbeeld de rijcycli.

Testparameters van de NEDC

 • De temperatuur in de testruimte bedraagt 20 - 30 °C.
 • De testafstand bedraagt 11 km.
 • De cyclus duurt 20 minuten.
 • De cyclus bestaat uit twee fasen:
 • een gesimuleerde stadsrit van 13 minuten en een gesimuleerde rit buiten de bebouwde kom van 7 minuten.
 • De gemiddelde snelheid bedraagt ca. 33 km/h.
 • De tijd dat de motor stationair draait bedraagt 25% van de totale testtijd.
 • De topsnelheid bedraagt 120 km/h.
 • De schakelpunten bij modellen met schakelbak zijn exact voorgeschreven.
 • Er wordt geen rekening gehouden met optionele uitrustingen en met de airconditioning.

Testparameters van de WLTP

 • De temperatuur in de testruimte bedraagt 23 °C.
 • De testafstand bedraagt 23 km.
 • De cyclus duurt 30 minuten.
 • De cyclus bestaat uit vier fasen (laag, matig, snel en zeer snel).
 • De gemiddelde snelheid bedraagt 47 km/h.
 • De tijd dat de motor stationair draait bedraagt 13 % van de totale testtijd.
 • De topsnelheid ligt boven 130 km/h.
 • De schakelpunten worden voor elke auto vooraf apart berekend.
 • Er wordt rekening gehouden met de optionele uitrustingen van de auto.
 • Getest worden alle mogelijke motor-versnellingsbakcombinaties.

Voordelen van de nieuwe testmethode

Met de WLTP-rijcyclus worden de testparameters voor het bepalen van het brandstofverbruik en de uitlaatgasemissies opnieuw gedefinieerd. Een overzicht van de voordelen.

Transparantie

Bij de WLTP-test wordt gebruikgemaakt van een realistischer rijprofiel dan bij de oude NEDC-test, hierdoor wordt voortaan het verbruik van een auto in de dagelijkse praktijk beter worden ingeschat. Voorheen werden de verbruikswaarden dus gemeten onder abstracte laboratoriumomstandigheden. Dankzij de verbeterde testparameters is nu met de nieuwe testmethode een betere voorspelling mogelijk van het verbruik van een auto.

Standaarden

Een van de belangrijkste doelen van de WLTP is om een gestandaardiseerde methode te verschaffen waarmee de emissiewaarden en het energieverbruik van verschillende aandrijfsystemen kunnen worden gemeten, zoals benzine, diesel, CNG en elektriciteit. Dankzij de nieuwe WLTP standaard kunnen de resultaten over de hele wereld met elkaar vergeleken worden. 

Klimaatbescherming

CO2-reductie is een belangrijk thema bij de ontwikkeling van auto's. Dankzij de WLTP is het mogelijk om na te gaan of de CO2-emissies binnen de internationaal voorgeschreven CO2-grenswaarden blijven. Realistischere verbruikscijfers dragen immers bij om de internationale klimaatdoelstellingen te halen en om het milieu minder te belasten.

Wat betekent dit voor u?

Met de WLTP kunnen de verbruikscijfers hoger zijn dan eerst, omdat deze procedure meer inzicht geeft hoeveel een voertuig daadwerkelijk verbruikt bij alledaags rijgedrag. Hierdoor verandert ook de BPM, ook wel aanschafbelasting genoemd die eenmalig wordt geheven voor iedere auto die in Nederland een kenteken krijgt. Het zou dus kunnen dat dit invloed heeft op de consumentenverkoopprijs van sommige modellen. Of de prijzen zullen stijgen en eventueel hoeveel is nog volledig onbekend. Dit hangt ook sterk af van het type model en de bijbehorende motorisering. Voor zeer milieuvriendelijke personenauto’s (met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer) hoeft u namelijk überhaupt geen BPM te betalen. Als betrokken autodealer voelen wij ons verplicht om onze klanten hierover tijdig te informeren. 

 

Wilt u er zeker van zijn dat de auto die u op het oog heeft in ieder geval niet duurder wordt? Ontdek dan onze WLTP-actiemodellen!