Maatschappelijke betrokkenheid

Amega heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen al jaren hoog in het vaandel staan. Zo hebben wij in de afgelopen periode ook veel bereikt waar wij trots op zijn. Hieronder een overzicht van de behaalde resultaten op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid.

Betrokkenheid in de maatschappij

Wij ondersteunen verschillende goede doelen, zoals het MS Fonds en de Dirk Kuijt Foundation. Maar ook regionale sponsoring verzorgen wij in de regio. Tot slot vinden wij het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek binnen ons bedrijf te bieden. Amega heeft een nauwe samenwerking met de Hans Petri School in Dordrecht. Wij bieden studenten zowel stage- als werkplekken. Het doel hierbij is het brengen van een medewerker naar een zelfstandige c.q. gedeeltelijk zelfstandige rol in de maatschappij. De medewerkers hebben een leerachterstand van 50 procent of meer of een IQ tussen de 55 en 80. Door middel van zeer intensieve begeleiding worden de medewerkers begeleid tijdens de uitvoering van werkzaamheden voor Amega. Een van de facetten waar zeer veel aandacht aan wordt besteed zijn sociale vaardigheden. Hiermee bedoelen we die vaardigheden, die het mogelijk maken om op een goede wijze met andere mensen om te gaan, zowel met collega’s op het werk als met klanten. Het kunnen omgaan met elkaar, het kunnen incasseren, voor jezelf opkomen, "nee" leren zeggen, het aan kunnen geven van wat je prettig en minder prettig vindt, zijn belangrijke facetten. Daarnaast worden de medewerkers geholpen met bijvoorbeeld werkhouding, werktempo, samenwerken, zelfstandigheid, op tijd komen, initiatief nemen, inzicht verwerven, motivatie, nauwkeurig werken, etc. In 2018 waren er twee medewerkers werkzaam vanuit de Hans Petri School.